Strona G艂贸wna · Plan lekcji · Zast臋pstwa · moodle · Biblioteka · STRUGaVka · Obozy szkolne · Sport Pa糳ziernika 05 2022 01:52:29
Relacja z uczestnictwa w Euroweek.
Pod koniec ubieg?ego roku klasy 2c-g i 3c-g, wraz z opiekunami: pani? Magdalen? Kos, pani? Magdalen? Krawczyk-Strzelec, Pani? Katarzyn? Kikli?sk? oraz pani? Joann? Golik-Skita? uda?y si? na czterodniow? wycieczk? do Mi?dzyg?rza, by wzi?? udzia? w warsztatach Euroweek, maj?cych na celu rozw?j zdolno?ci interpersonalnych, umiej?tno?ci pracy w grupach, oraz komunikacji. Wszystkie zaj?cia odbywa?y si? w j?zyku angielskim.
Uczniowie mieli okazj? bli?ej pozna? kultur? kraj?w takich jak Turcja, Wietnam, Meksyk, Nepal i Indie dzi?ki wcze?niej przygotowanym prezentacjom wolontariuszy pochodz?cych z r??nych kraj?w. Codziennie odbywa?y si? zaj?cia w grupach, podczas kt?rych gimnazjali?ci mogli wykaza? si? swoj? kreatywno?ci?. Podzieleni na kilkuosobowe zespo?y musieli podj?? si? zadania opracowania i prezentacji tematu, kt?ry zosta? uprzednio podany przez opiekun?w. Cz?sto by?y to tematy nietypowe, niejednokrotnie zmuszaj?ce uczni?w do niekonwencjonalnego my?lenia. Projektowali oni wynalazki, tworzyli reklamy o najgorszych pomys?ach na rodzinne wakacje, opracowywali przedstawienia w kt?rych mieli zawrze? wypisane przez nich losowe s?owa, oraz brali udzia? w r??nego rodzaju aktywno?ciach. Odby? si? r?wnie? pokaz talent?w (“Got Talent”), w kt?rym uczniowie przedstawiali przygotowane przez siebie wystepy. Zwie?czeniem ca?ego wyjazdu by?o zadanie ,,Mission Impossible", gra w kt?rej ka?da grupa musia?a sprosta? rro?nego rodzaju wyzwaniom w kr?tkim czasie, co dostarczy?o wiele dobrej zabawy.
Wyjazd zdecydowanie zaliczamy do udanych i polecamy go innym klasom!
Ostateczne zmiany w deklaracjach maturalnych!

W czasie ferii zimowych (29.01.2018 – 9.02.2018) ostatecznych zmian w deklaracjach maturalnych mo?na dokona? w dniach 5 – 7 lutego 2018 w godzinach 9.00 – 12.00.

Profilaktyka samouszkodze? m?odzie?y.
Dn. 23.01.2018 r. w trakcie wywiad?wki odby?o si? kolejne spotkanie z rodzicami w ramach podnoszenia kompetencji wychowawczych. Tematem prelekcji prowadzonej przez mgr Magdalen? Plich i mgr Ewelin? Pakosz-Szyd?owsk? (PPP w Gliwicach) by?a profilaktyka samookalecze? m?odzie?y. Zach?cam do zapoznania si? z artyku?em prelegentki TUTAJ.
Pedagog szkolny Iwona Katy?ska
Profilaktyka WZW.
W zwi?zku z ogromna ilo?ci? zachorowa? na WZW typu A -???taczk? typu A zwan? r?wnie? "chorob? brudnych r?k ", prosz? o przypomnienie uczniom na lekcjach wychowawczych podstawowych zasad profilaktyki.
O skali problemu mo?e ?wiadczy? fakt, ?e w ubieg?ym roku na terenie wojew?dztwa ?l?skiego, w analogicznym okresie do 15 listopada odnotowano 3 przypadki zachorowa?, a w tym roku zosta?o zg?oszonych ju? 354, z czego w Gliwicach 21. Niestety jest to choroba bardzo zaka?na.
Wzorem lat ubieg?ych wszyscy uczniowie klas pierwszych obj?ci zostan? programem "Podst?pne WZW", jednak sytuacja jest na tyle powa?na, ?e wszyscy musimy prowadzi? dzia?ania profilaktyczne.
W poprzednich edycjach koncentrowano si? g??wnie na profilaktyce WZW B i C, wi?c jest konieczno?? m?wienia o tych zaka?eniach tak?e w klasach starszych.
Pedagog szkolny Iwona Katy?ska


Czytaj wi阠ej

Gimnazjalistki na medal!
Nasze siatkarki zaj臋艂y III miejsce w Mistrzostwach Gliwic rocznik贸w 2002/2004!!!
Sk艂ad dru偶yny:
Zuzanna Munzer (kapitan),
Maja Namys艂owska,
Natalia Burian,
Martyna Biegaj,
Julia W贸jcik,
Gabriela Mr贸z,
Nikola Mularczyk.

Trener: p. Magdalena Dro藕dziak-Wrona.
Strona 6 z 204 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
W oczach uczni贸w:

ZOBACZ FILM
O szkole
Historia szko艂y Kadra kierownicza Nasi olimpijczycy w gimnazjum Nasi olimpijczycy w liceum Grono pedagogiczne Dokumenty szkolne Statut szko艂y Wolontariat
Ucze艅
Dziennik elektroniczny Plan lekcji Rozk艂ad sal Dzwonki Zast臋pstwa Zaj臋cia dodatkowe i konsultacje Zaj臋cia korekcyjno-kompensacyjne Samorz膮d szkolny LMaP Wyjazdy edukacyjne Obozy szkolne Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny Stypendia Lista podr臋cznik贸w Legitymacja Wiecz贸r Talent贸w Ubezpieczenie NNW
Rekrutacja
Liceum 2018/2019
Rodzice
Rada Rodzic贸w Kalendarium roku szkolnego Pedagog szkolny Doradca zawodowy Wszystko o rodzinie
Linki
REFORMA EDUKACJICKEOKE Jaworzno艢l膮skie KOWOM GOMMEN
?cie?ki Kopernika

O projekcie Strona g艂贸wna projektu
Erasmus+

Projekt I - UPSTECHKEY Projekt II - Konstruktywizm w nauczaniu matematyki. Otwarte zasoby edukacyjne. Projekt III - EPEC
Matematyka bez tajemnic


Strona g艂贸wna projektu
Logowanie
Nazwa U縴tkownika

Has硂
2,203,805 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.