Profilaktyka WZW.
Dodane przez admin dnia Stycznia 26 2018 10:56:49
W zwi?zku z ogromna ilo?ci? zachorowa? na WZW typu A -???taczk? typu A zwan? r?wnie? "chorob? brudnych r?k ", prosz? o przypomnienie uczniom na lekcjach wychowawczych podstawowych zasad profilaktyki.
O skali problemu mo?e ?wiadczy? fakt, ?e w ubieg?ym roku na terenie wojew?dztwa ?l?skiego, w analogicznym okresie do 15 listopada odnotowano 3 przypadki zachorowa?, a w tym roku zosta?o zg?oszonych ju? 354, z czego w Gliwicach 21. Niestety jest to choroba bardzo zaka?na.
Wzorem lat ubieg?ych wszyscy uczniowie klas pierwszych obj?ci zostan? programem "Podst?pne WZW", jednak sytuacja jest na tyle powa?na, ?e wszyscy musimy prowadzi? dzia?ania profilaktyczne.
W poprzednich edycjach koncentrowano si? g??wnie na profilaktyce WZW B i C, wi?c jest konieczno?? m?wienia o tych zaka?eniach tak?e w klasach starszych.
Pedagog szkolny Iwona Katy?skaRozszerzona zawartość newsa
http://vlo.gliwice.pl/images/photoalbum/album_4/wzwa_t1.png