Profilaktyka samouszkodze? m?odzie?y.
Dodane przez admin dnia Stycznia 26 2018 11:08:40
Dn. 23.01.2018 r. w trakcie wywiad?wki odby?o si? kolejne spotkanie z rodzicami w ramach podnoszenia kompetencji wychowawczych. Tematem prelekcji prowadzonej przez mgr Magdalen? Plich i mgr Ewelin? Pakosz-Szyd?owsk? (PPP w Gliwicach) by?a profilaktyka samookalecze? m?odzie?y. Zach?cam do zapoznania si? z artyku?em prelegentki TUTAJ.
Pedagog szkolny Iwona Katy?ska