UWAGA RECYTATORZY!
Dodane przez admin dnia Lutego 26 2018 22:31:00
Zapraszam wszystkich ch?tnych uczni?w gimnazjum i liceum do udzia?u w mi?dzyszkolnym konkursie recytatorskim "Metafizyka, natura i oryginalno?? w poezji Boles?awa Le?miana ".
Uczniowie , kt?rzy chc? wzi?? udzia? w imprezie, proszeni s? o zg?oszenie u prof. Antoniny Dziuban w sali 14 na 1. pi?trze do pi?tku 2 marca 2018 r.
Zach?cam tych, kt?rzy kochaj? poezj? i nie boj? si? rywalizacji.