Maciej Gwadera – Finalist? z Historii!
Dodane przez admin dnia Marca 15 2018 20:19:36
W dniu 4 marca 2018 Maciej Gwadera z klasy IIIb – gimnazjum zosta? Finalist? II Olimpiady Historycznej Gimnazjum. Opiekunem Ma?ka jest nauczyciel historii: pani Anna Kloza. Fina? Olimpiady odbywa? si? w dniach 2 do 4 marca 2018 na Uniwersytecie Warszawskim. Bra?o w nim udzia? 86 finalist?w z ca?ej Polski. W eliminacjach okr?gowych Maciej zaj?? 2 miejsce w wojew?dztwie ?l?skim. W finale w Warszawie, uczestnicy musieli wykaza? si? wiedz? og?ln? z ca?ego programu historii dla gimnazjum, znajomo?ci? 4 lektur oraz wiedz? z tematu przewodniego, kt?rym w tym roku by?: „Jan III Sobieski i jego czasy”. Gimnazjali?ci odpowiadali na trudne pytania przed komisjami, z?o?onymi z profesor?w i naukowc?w Uniwersytetu Warszawskiego. Gala fina?owa i wr?czenie nagr?d odby?o si? w pi?knej Sali Bia?ej Pa?acu w Wilanowie. Jest to kolejny sukces Ma?ka, po tym jak w zesz?ym roku zosta? laureatem Wojew?dzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. GRATULUJEMY.