RECYTATORZY ZNOWU W NATARCIU!
Dodane przez admin dnia Marca 15 2018 20:38:44
Z przyjemno?ci? informujemy, ?e grupa recytatorek pracuj?ca pod kierunkiem pani Antoniny Dziuban zaprezentowa?a si? znakomicie w czasie Konkursu Recytatorskiego "W KR?GU POEZJI BOLES?AWA LE?MIANA " zorganizowanego w 140 rocznic? urodzin poety przez Zesp?? Szk?? Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach.
Wszystkie nasze uczennice wr?ci?y z nagrodami i wyr??nieniami.

Laureatk? I. miejsca zosta?a Wiktoria Wiatrowska z kl. 1f, natomiast 2. miejsce zdoby?a Julia S?awik z kl. 3ag. Viktoria David z kl. 2d oraz Daria Dehn z kl. 2a zosta?y nagrodzone wyr??nieniami.
Serdeczne gratulacje sk?adamy naszym recytatorkom i ich trenerce artystycznej!