Konkurs Poezji Niepodleg?o?ciowej.
Dodane przez admin dnia Marca 20 2018 13:23:36
?l?skie Kuratorium O?wiaty og?osi?o konkurs zwi?zany z odzyskaniem niepodleg?o?ci przez Polsk?.
Konkurs jest trzyetapowy /szkolny, rejonowy i wojew?dzki/.

Wszystkich ch?tnych recytator?w z gimnazjum i liceum zapraszamy na przes?uchania /etap szkolny, kt?re odb?d? si? w dniach 26-28 marca w naszej szkole.
Prosz? przygotowa? do przeczytania wybrany przez siebie wiersz polskiego poety o tematyce zwi?zanej z odzyskaniem niepodleg?o?ci.

Zg?oszenia przyjmuj? poloni?ci do pi?tku 23 marca.
Serdecznie zapraszamy
Antonina Dziuban i Anna Siero?